Ders Ötesi

Benötesi Psikoloji’den yepyeni bir açılım: 'DERS ÖTESİ'

Özel derse yeni bir boyut kazandırıyoruz. İnsanın her alanda bir bütün olarak ele alınmasını benimseyen kurumumuz, sahip olduğumuz vizyon doğrultusunda eğitim veren eğitmenlerimiz ile Bire Bir Eğitim Danışmanlığı Programını başlatmış bulunmaktadır. İnsanın biyolojik ve psikolojik durumunu dikkate alan bir uygulama süreciyle başarıya ve amaca ulaşmada çok daha etkili ve bütüncül bir eğitim danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

 

Bir öğrencinin başarısını etkileyen biyolojik, psikolojik ve dışsal faktörleri (okul, öğretmen, sosyokültürel dinamikler…) birlikte değerlendiriyor olmamız en büyük farkımız olarak ortaya çıkmakta ve bu konuda bizi özel kılmaktadır. Gelen öğrenciyi direkt sıraya oturtmak yerine en başta öğrencinin seviyesinin ölçümlenmesiamacının çözümlenmesi ve kendi yapısının ihtiyacına göre kişiye özgü eğitim anlayışının benimsenmesi özel ders kavramını yeniden yorumluyor.

 
'DERS ÖTESİ' kapsamında alabileceğiniz dersler:
 
LİSE:
Matematik - İngilizce - Fizik - Kimya - Biyoloji - Tarih - Coğrafya - Felsefe Grubu - Türk Dili ve Edebiyatı.
 
ORTAOKUL:
Matematik - İngilizce - Fen Bilgisi - Sosyal Bilgiler - Türkçe.
 
İLKOKUL:
Matematik - İngilizce - Hayat Bilgisi - Türkçe
 
 
Süreç Nasıl İşler?
 
1)Önce öğrenci ve veli ile bire bir görüşmeler yapılarak öğrencinin ihtiyacı ve psikolojik dinamikleri tespit edilir
2)Sonra hem öğrenci hem de veliye bir rapor* sunulur.
3)Özel ders sürecinin periyodu ve süresi belirlenir.
4)Özel ders süreci işler (haftada max. 4 blok**)
5)Değerlendirme aşaması: Öğrencinin hem aldığı ders açısından kaydettiği aşama hem de kendi mizaç yapısına ve kişisel dinamiklerine özgü öğrenme deneyimi üzerinde durulur. 
--
 
*Raporun içeriği: Öğrencinin mizaç yapısı, Öğrenme Dinamikleri, Eğitim sürecini etkileyen faktörler ve Gelişim Önerileri
**Her blok 2 dersten oluşur.
 
 
Detaylı bilgi ve öngörüşme için0553 496 13 90
 
    Mimar Sinan mah. Kâtibim Azizbey sokak No: 37 Üsküdar- İstanbul
    0216 342 49 05 bilgi@benotesidanismanlik.com